ארכיון הנעלת ילדים ותינוקות - קניון המשפחות של הצפון - שער הצפון