ארכיון הנעלת גברים - קניון המשפחות של הצפון - שער הצפון