ארכיון הנעלת נשים - קניון המשפחות של הצפון - שער הצפון