יום שני | 12/8 | בליץ - הרצאה - קניון המשפחות של הצפון - שער הצפון