יום שני | 24/2 | 19:00 | בליץ - הרצאה - קניון המשפחות של הצפון - שער הצפון